हाम्रो बारेमा

छेलाम सामुदायिक सञ्जालद्वारा सञ्चालित छेलाम नेटर्वक समाचार मुलक वेबसाईट हो । यहाँ विभिन्न समाचार, विचार, लेख, रचना लगायतका सामग्रीहरु प्रकाशन गरिन्छ । यस अनलाईनमा अन्य क्षेत्रका खबरहरु तथा लेखहरुसँगै हरेक क्षेत्रबाट पछि परेका वा पारिएका कुलुङ समुदायको आवाजहरुलाई पनि प्राथमिकता राखिने छ । साथै उही वेबसाईटमा छेलाम सामुदायिक सञ्जालबाट उत्पादन गरिएको विभिन्न अडियो, भिडियो सामग्रीहरु पनि राखिएको छ । त्यस्तै, संस्थासँग सम्बन्धीत सवैको जानकारी पनि यसै वेबसाईटमा राखिएको छ ।